Skip to content
Flytterådgivning

Flytterådgivning og planlægning af flytning.

Flytterådgivning  med Goliat.

Flytterådgivning, projektledelse og planlægning af flytteopgaver for virksomheder i forbindelse med flytning eller omrokering af kontorer. En god planlægning er det halve arbejde og Goliat tilbyder at planlægge flytning af hele virksomheder fra et domicil til et andet over en weekend, så alt er klart til personalets brug mandag morgen på den nye adresse, selvom flytningen først går i gang fredag efter fyraften. På den måde oplever en virksomhed ikke noget driftstab på grund af en flytning, hvilket ellers er meget normalt, især når større virksomheder med mange ansatte skal flytte.

Dermed får virksomheden et roligt og effektiv flytteforløb, uden at fokus flyttes fra kerneforretningen og uden unødigt driftstab. Ofte giver vores gennemprøvede analyse- og planlægningsværktøjer os mulighed for at gennemføre endda meget store operationer over en weekend. Alle går normalt hjem til weekend. Og møder op til en fuldt funktionsdygtig arbejdsplads.

De undgåede tab er typisk langt større end den pris, vi fakturerer for vores arbejde. Vores rådgivning kan spare virksomheder for mange penge i forbindelse med flytninger. Goliat er din samarbejdspartner, når du står foran en større eller mindre erhvervsflytning og vi tilbyder at hjælpe virksomheder gennem en erhvervsflytning samt sikrer en minimal forstyrrelse af driften undervejs.

Ganske simpelt er det vores speciale at planlægge, strukturere og gennemføre erhvervsflytninger i alle størrelser, effektivt og i dialog med virksomhedens medarbejder. Alternativet kan pålægge virksomheden store omkostninger i internt ressourceforbrug, unødvendigt driftstab og demotiverede medarbejder.

På den måde oplever en virksomhed ikke noget driftstab på grund af en flytning, hvilket ellers er meget normalt, især når større virksomheder med mange ansatte skal flytte.

Derfor er et samarbejde med Goliat første skridt mod at gøre din erhvervsflytning til en positiv oplevelse for din virksomhed.

Har du brug for rådgivning, eller uforpligtende møde, så kontakt os.

FLYTTETILBUD